Istilah Janang mempunyai dua pengertian.

Pertama, JANANG, dalam Adat Istiadat Diraja Brunei, adalah salah seorang (bersama Malik) pegawai gagah perkasa yang diarahkan untuk menyusun dan membisaikan kemajlisan adat istiadat.

Kedua, JANANG ialah orang yang memberigakan perkhabaran.