Pendahuluan

Penekanan terhadap Melayu Islam Beraja sebagai falsafah negara adalah berasaskan kepada semangat yang terkandung di dalam dokumen-dokumen Perlembagaan Negeri Brunei 1959 yang mengandungi Undang-Undang Taraf Kebangsaan 1961 dan Pemasyhuran Mengangkat Raja. Dokumen-dokumen tersebut amat penting dalam mencorakkan Brunei sebagai negara Melayu Islam Beraja. Dengan terdapatnya unsur-unsur yang terkandung Melayu, Islam dan Beraja mendasari falsafah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi Negara Brunei Darussalam.

 

Haji Tassim Bin Haji Abu Bakar
Akademi Pengajian Brunei,
Universiti Brunei Darussalam.

About the Author:

About the Author:
Haji Tassim Bin Haji Abu Bakar is a Lecturer at the Academy of Brunei Studies UBD (University of Brunei Darussalam), Jalan Tunku Link, BE 1410, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam.

For academic interests, the author is able to be contacted via e-mail at: tassim.abubakar@ubd.edu.bn

 • Haji Awang Yahya Bin Haji Ibrahim, Sejarah dan Peranan Institusi-Institusi Melayu Islam Beraja, Pusat Da’wah Islamiah, Brunei Darussalam, 2000.
 • Haji Abdul Latif Bin Haji Ibrahim, Melayu Islam Beraja Pengantar Huraian, Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam, 2003
 • Islam Di Brunei Suatu Perspektif Sejarah, Pusat Sejarah Brunei, 1992.
 • Ismail Hamid, Masyarakat dan Budaya Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1991.
 • Melayu Brunei Abad ke 21, Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei, 1998.
 • Melayu Islam Beraja, Kumpulan Kertas Kerja Seminar Melayu Islam Beraja, Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam, 1993.
 • Mohd Jamil Al-Sufri, Liku-Liku Perjuangan Pencapaian Kemerdekaan Negara Brunei Darussalam, Jabatan Pusat Sejarah, Brunei, 1992.
 • Mohd Jamil Al-Sufri, Perlaksanaan Dasar Negara Melayu Islam Beraja, Pusat Sejarah Brunei, 1996.
 • Mohd Zain Serudin, Melayu Islam Beraja: Suatu Pendekatan, Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei, 1998.

 • Peranan Melayu Islam Beraja Di Negara Brunei Darussalam
 • Menghadapi Cabaran Di Alaf Baru

How to cite this article?

Haji Tassim Bin Haji Abu Bakar. (2009). Peranan Melayu Islam Beraja Di Negara Brunei Darussalam Dalam Menghadapi Cabaran Di Alaf Baru. Janang Bil:10 Bandar Seri Begawan: Akademi Pengajian Brunei