Pg Dr Hjh Siti Norainna binti Pg Hj Besar
 • Position: Deputy Director (Academic and Undergraduate Studies) / Assistant Professor
 • Telephone Ext: .

Pg Dr Hjh Siti Norainna binti Pg Hj Besar


PhD Education (University of Manchester, United Kingdom)
MA Education (University of Leeds, United Kingdom)
BA Education (honours) (Universiti Brunei Darussalam)

Pg Dr Hajah Siti Norainna graduated from the Sultan Hassanal Bolkiah Institute of Education (SHBIE) at Universiti Brunei Darussalam in 2006. In 2007, she was appointed as a tutor at the Academy of Brunei Studies and later promoted to lecturer. She holds a MA degree in Education from the University of Leeds, United Kingdom in 2008. In 2016, she has been awarded with the degree of PhD from the University of Manchester, United Kingdom.

She has been involved in teaching PB1501 Malay Islamic Monarchy Philosophy (MIB) and PB1301 The Development of Education in Brunei Darussalam (Perkembangan Pendidikan Negara Brunei Darussalam) modules at University of Brunei Darussalam. She has also been appointed by Malay Islamic Monarchy Supreme Council as MIB facilitator in workshops and seminars held by Brunei government sectors. At UBD she also contributed in running lecture session for the Global Discovery Programme (GDP) conducted by the Continuing Education Centre. Currently, she has been appointed as Learning Technology Advisor (LTA) for Academy of Brunei Studies.

Areas of specialization
 • MIB
 • New Technology Education
 • Islamic Education.
Research Experience and Grants
 • 31 May 2017, Member of Research. Title: Enam Dekad Dasar Pendidikan Negara Brunei Darussalam: Kajian Perkembangan dan Cabaran. Amount: $10,577. Funding: UBD Research Grant. Duration: 1 year (15 June 2017-15 July 2018).
 • April 2018. Principal Investigator. Title: Tawhidic Worldview and Islamic Aesthetics In The Art Of Bruneian Tenun. Amount: $10,340. Funding: FIC Research Grant. Duration: 2 year (1 April 2018 – 1 April 2020)
 • July 2018. Principal Investigator. Title: Siram Sindir: Educational Dissemination of MIB. Amount: $6,260. Funding: FIC Research Grant. Duration: 2 year (1 July 2018 – 1 July 2020).
Key Publications
Academic journal articles
Newspaper articles
 • Prof Madya Dr Haji Awang Asbol bin Haji Mail, Prof Madya Ampuan Dr Haji Brahim bin Ampuan Haji Tengah, Dr Rozaiman bin Makmun, Dr Nani Suryani binti Haji Abu Bakar, Pg Dr Hajah Siti Norainna binti Pg Haji Besar, Dr Hajah Suraya binti Haji Tarasat, Dr Siti Noor Naasirah binti S.Abdullah Teo, Hajah Suziyati binti Mohamad Ali, (2018, November 12). Perkembangan dan cabaran dasar pendidikan negara Siri 1, Media Permata. Available online at: https://mediapermata.com.bn/perkembangan-dan-cabaran-dasar-pendidikan-negara/
 • Prof Madya Dr Haji Awang Asbol bin Haji Mail, Prof Madya Ampuan Dr Haji Brahim bin Ampuan Haji Tengah, Dr Rozaiman bin Makmun, Dr Nani Suryani binti Haji Abu Bakar, Pg Dr Hajah Siti Norainna binti Pg Haji Besar, Dr Hajah Suraya binti Haji Tarasat, Dr Siti Noor Naasirah binti S.Abdullah Teo, Hajah Suziyati binti Mohamad Ali, (2018, December 3). Perkembangan pendidikan Siri 2, Media Permata. Available online at: https://mediapermata.com.bn/perkembangan-pendidikan/
 • Prof Madya Dr Haji Awang Asbol bin Haji Mail, Prof Madya Ampuan Dr Haji Brahim bin Ampuan Haji Tengah, Dr Rozaiman bin Makmun, Dr Nani Suryani binti Haji Abu Bakar, Pg Dr Hajah Siti Norainna binti Pg Haji Besar, Dr Hajah Suraya binti Haji Tarasat, Dr Siti Noor Naasirah binti S.Abdullah Teo, Hajah Suziyati binti Mohamad Ali, (2019, January 07). Kewujudan dasar-dasar Pendidikan Siri 3, Media Permata. Available online at: https://mediapermata.com.bn/kewujudan-dasar-dasar-pendidikan/
 • Prof Madya Dr Haji Awang Asbol bin Haji Mail, Prof Madya Ampuan Dr Haji Brahim bin Ampuan Haji Tengah, Dr Rozaiman bin Makmun, Dr Nani Suryani binti Haji Abu Bakar, Pg Dr Hajah Siti Norainna binti Pg Haji Besar, Dr Hajah Suraya binti Haji Tarasat, Dr Siti Noor Naasirah binti S.Abdullah Teo, Hajah Suziyati binti Mohamad Ali, (2019, February 04). Laporan Aminuddin Baki dan Paul Chang Siri 4, Media Permata. Available online at: https://mediapermata.com.bn/laporan-aminuddin-baki-dan-paul-chang/
Teaching and supervision at UBD
Undergraduate modules
 • PB-1501: Melayu Islam Beraja
 • PB-1303: Perkembangan Pendidikan Negara Brunei Darussalam
 • PB-2303 Islam di Brunei
 • PB-1202 Kaedah Penyelidikan
 • PB-4301 Projek I
 • PB-4307 Projek II
 • PB-4308 Latihan Ilmiah
 • PB-4208 Research Project
 • PB-1502 Introduction to Brunei Darussalam
Undergraduate Supervisions

Supervising Academic Exercise (2009/2010 Academic Session)

 • Dayang Khairunnisa Binti Mashud-06B0009
  (Topik: Pembelajaran Melayu Islam Beraja Sekolah Menengah)
 • Siti Shahdatul Ruhaizah Binti Saini
  (Topik: Pelancong Yang Berkonsepkan Islam)
 • Marleza Binti Haji Sambas-06B0038
  (Topik: Kelas Pelajaran Lanjutan)

Supervising Academic Exercise (2015/2016 Academic Session)

 • Dyg Nur Assila bte Awg Mohd Yusof (12B1318)
  (Topik: Penerapan Nilai MIB)
 • Noorizzah Hanisah Binti Affandi (12B1320)
  (Topik: Perspektif masyarakat Brunei dalam Islam mengenai anak tak sah taraf)
 • Nursafiqah Amerah binti Jeffree (12B8015)
  (Topik: Kedai Kiub Sebagai Trend Perniagaan)

Supervising Group Project (2016/2017 Academic Session)

 • Mohd Sarif Bin Nayan(13B8187)
  Ahmad Fadilah Bin Haji Abd Rahman(13B8187)
  Md Nuryusrin Bin Haji Japarin (13B8188)
  Dk Nur Hanis Pg Hj Mohd Ja’far (13B1066)
  (Topik: Perusahaan Kecil dan Sederhana: Perbandingan Antara Perniagaan Online dan Offline di Negara Brunei Darussalam)

Supervising Group Project (2017/2018 Academic Session)

 • Mahirah Haji Mohd Raduan (14B1366)
  Md Noorshahrulizam Yahya (14B8258)
  Mohammad Ali Yusri Haji Emran (14B8264)
  (Topik: Akademi Pengajian Brunei Coffee Table Book)

Supervising Group Project (2018/2019 Academic Session)

 • Dayang Nurul Hazirah binti Haji Hajari (15B1236)
  Awang Muhammad Zhafiran Ashraf bin Haji Abd Manap (15B1297)
  Dayangku Siti Nurhidayat binti Pg Haji Jaya (15B8838)
  Awang Mohammad Aizul Roniardi bin Awang Rashid (15B8878)
  (Topik: Permainan PUBG di Negara Brunei Darussalam: Satu Tinjauan Awal)
MA by research supervision
 • Master Thesis (2015/2016 Academic Session) Mohamad Alif Bin Perwira Asgar Haji Abdullah(13M8455) Kecelaruan Gender Dalam Kalangan Para Pelajar Sekolah Menengah
PhD by research supervision
 • PhD Thesis (2018 Academic Session) Awangku Mohammad Wafi Bin Pengiran Haji Abdul Rahim (17H8234) Keberkesanan Kursus Bertenun Kain Di Pusat Latihan Kesenian Dan Pertukangan Tangan Brunei
 • PhD Thesis (2019 Academic Session) Dayangku Kartini Binti Pengiran Haji Piut (18H8234) Pembelajaran Inkuiri dan Aplikasi Interaktif Kahoot:Satu Manifestasi Perubahan dalam Memperkasakan Perlaksanaan Pendidikan di Negara Brunei Darussalam – Kajian Kes Pelajaran Sejarah Islam)
Languages
 • Malay
 • English

 

Return to staff list

Print Friendly, PDF & Email