Dr Haji Tassim bin Hj Abu Bakar
 • Position: Director / Senior Assistant Professor
 • Telephone Ext: .

Dr Haji Tassim bin Hj Abu Bakar

BA (UBD), MA (Universiti Malaya), PhD (Universiti Malaya)

Dr Haji Tassim served as Deputy Dean of Student Affairs from 2004 to 2005 and appointed Programme Leader (undergraduate) at the Academy of Brunei Studies in 2012. Over the years, he has played an active educational and academic role in the Melayu Islam Beraja philosophy. He was the course coordinator of the Malay Islamic Monarchy module from 1995 to 1998 and again from 2000 to 2005. In 2000 to 2001, he was a committee member for the Malay Islamic Monarchy secondary 1, 2, and 3 level textbooks produced by the department of curriculum at the Ministry of Education. In 2012-2013, Dr Haji Tassim was again appointed as a committee member for the Malay Islamic Monarchy textbooks for years 9, 10 and 11. From 1994 until 1998, he was a seconded education officer in the coordination and assistance of the Sekretariat Majlis Tertinggi Kebangsaan Melayu Islam Beraja (MTKMIB) and again from 2000 to 2001.

Areas of specialization

Education; Malay Islamic Monarchy with particular reference to education and media; The sociocultural context of the Kampong Ayer Malays; The cultural heritage of the Kampong Ayer Malays; Settlement and the movement of people from Kampong Ayer to land.

Current research projects
 • Pembangunan Semula Kampong Ayer Di Negara Brunei Darussalam.
 • Perkembangan Pembangunan Di Kawasan Rancangan Perumahan Negara Di Brunei Darussalam.
 • Kampong Ayer Brunei Warisan Dunia.
Key Publications
Individually authored books
 • (In preparation) From water to land: The ressettlement of the population of Kampong Ayer from 1906 to 2006.
Academic journal articles
 • (In Press) “Penduduk Kampong Ayer 1906-1940: Tinjauan Atas Kegiatan Mengalu, Padian dan Pertukangan Tangan” Janang 12, 2012.
 • “Dari Padian Ke Tamu Kianggeh : Perubahan Corak Perniagaan Peniaga-Peniaga Kecil Di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam”, Borneo Research Journal 6, 2012.
 • “Melayu Islam Beraja Mewujudkan Pelajar Bermoral Dan Beretika”, Janang 11, 2010.
 • “Peranan Melayu Islam Beraja Di Negara Brunei Darussalam Dalam Menghadapi Cabaran Di Alaf Baru”, Janang 10, 2009.
Book chapters
 • “Bahasa Melayu Dalam Pembangunan Negara”, dalam Bahasa Jiwa Bangsa, Jilid 3, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, 2001.
 • “Falsafah MIB Dalam Arus Pembinaan Bangsa dan Pembangunan Negara”, dalam Kesultanan Melayu Brunei, Akademi Pengajian Brunei, Unversiti Brunei Darussalam,2008.
Main conference and seminar papers
 • Seminar Bersama Brunei – Beijing, China, pada 30 – 31 Ogos 2001.
  Tajuk : Penglibatan Pelajar-Pelajar Cina Di Universiti Brunei Darussalam: Kajian Tentang Pembelajaran Kursus AB1503 Melayu Islam Beraja dan Budaya Melayu Brunei.
 • Seminar Kesultanan Melayu Brunei, 26 – 28 September 2003, Anjuran Akademi Pengajian Brunei, UBD.
  Tajuk: Falsafah MIB Dalam Arus Pembinaan Bangsa dan Pembangunan Negara, tulisan bersama Haji Tassim Bin Haji Abu Bakar dengan Pg Dr Hj Abu Bakar Bin Pg Hj Sarifuddin.
 • Seminar Moral Dan Etika Pelajar Di Institusi Pengajian Tinggi, Universiti Brunei Darussalam, pada 9 – 10 Jun 2004, anjuran Hal Ehwal Pelajar, UBD.
  Tajuk: Melayu Islam Beraja Mewujudkan Pelajar Bermoral dan Beretika
 • Simposium Kebangsaan Kampong Ayer, pada 4 – 5 Februari 2009, anjuran Institut Perubatan dan Akademi Pengajian Brunei, UBD.
  Tajuk: Penduduk Kampong Ayer 1906 – 1940 :Tinjauan Atas Kegiatan Mengalu, Padian Dan Pertukangan Tangan.
 • Melayu Islam Beraja Dalam Tulisan Ilmiah : Suatu Penilaian dan Penyebaran, Persidangan Antarabangsa Melayu Islam Beraja , 28 Februari dan 29 Februari 2012. Anjuran Majlis Tertinggi Melayu Islam Beraja dan Akademi Pengajian Brunei, UBD.
Teaching and supervision at UBD
Undergraduate modules
 • AB 4301 Warisan Budaya Kampong Ayer
 • PB-1501 Melayu Islam Beraja
 • PB-1201 Asas Pengajian Brunei
 • PB-1301 Masyarakat dan Budaya Brunei
 • PB-4308 Latihan Ilmiah (various topics)
MA by research supervision
 • Tingkat kepuasan penghuni terhadap Skim Rancangan Perumahan Negara dan Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati
Languages
 • Malay
 • English

 

Return to staff list

Print Friendly, PDF & Email